ศูยน์ฟอกไต


ลำดับ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรอฟอกไต สถานะ
2 นายวิชXX มีจXX รอฟอกไต
1 นายมานXX มานXX รอฟอกไต