ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง


ชื่อเอกสาร วันที่ลงประกาศ File
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Monitor) จำนวน ๕ เครื่อง 18/08/23 เปิดดู
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15/08/23 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA 27/07/23 เปิดดู
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 18/07/23 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 21/04/23 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด 21/04/23 เปิดดู
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/23 เปิดดู
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/23 เปิดดู
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า 21/10/22 เปิดดู
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดิน 21/10/22 เปิดดู
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/22 เปิดดู
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/22 เปิดดู
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคารคสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/22 เปิดดู
ประกวดราคาเครื่องจี้ห้ามเลือด 15/07/22 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล 15/07/22 เปิดดู
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 15/05/22 เปิดดู